Czystość środowiska produkcyjnego oraz surowców przekłada się na wynik badania mikrobiologicznego końcowego produktu kosmetycznego. Zanieczyszczenie produktu na etapie jego produkcji powoduje ogromne straty materialne dla producenta. Oprócz tego skażony kosmetyk stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Podatność surowców kosmetycznych na kontaminację. Surowce wykorzystywane w produkcji kosmetyków charakteryzują się różną podatnością na skażenie przez drobnoustroje. Wiedza na…

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta        +48 22 378 30 34