badania kosmetykow

Badania mikrobiologiczne kosmetyków są podstawowym elementem kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Każda partia wyprodukowanego wyrobu musi zostać przebadana przed zwolnieniem do sprzedaży. Badania mikrobiologiczne dają pewność, że produkt nie stanowi zagrożenia dla Konsumenta.

Cel badań mikrobiologicznych kosmetyków

Podstawowym celem badania mikrobiologicznego kosmetyku przed zwolnieniem go do sprzedaży jest upewnienie się, że każdy element produkcji zadziałał prawidłowo. Teoretycznych źródeł zakażenia w trakcie procesu produkcji i konfekcjonowania jest bardzo wiele. Kontrola jakości powinna dotyczyć każdego z nich z osobna. Nie sposób jednak panować nad każdym najdrobniejszym elementem przez cały czas. Byłoby to zadanie trudne organizacyjnie i z pewnością pozbawione sensu ekonomicznego. Wynik badania czystości mikrobiologicznej gotowego wyrobu jest zazwyczaj wystarczającym wskaźnikiem właściwej higieny procesu.

Badania mikrobiologiczne kosmetyków w świetle przepisów prawnych

 

Zakres badań

 

Limity mikrobiologiczne w kosmetykach

For emergency cases        1-800-700-6200