badania mikrobiologiczne kosmetyków

Badania mikrobiologiczne kosmetyków są podstawowym elementem kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Każda partia wyprodukowanego wyrobu musi zostać przebadana przed zwolnieniem do sprzedaży. Badania mikrobiologiczne dają pewność, że produkt nie stanowi zagrożenia dla Konsumenta.

Cel badań mikrobiologicznych kosmetyków

Podstawowym celem badania mikrobiologicznego kosmetyku przed zwolnieniem go do sprzedaży jest upewnienie się, że każdy element produkcji zadziałał prawidłowo. Teoretycznych źródeł zakażenia w trakcie procesu produkcji i konfekcjonowania jest bardzo wiele. Kontrola jakości powinna dotyczyć każdego z nich z osobna. Nie sposób jednak panować nad każdym najdrobniejszym elementem przez cały czas. Byłoby to zadanie trudne organizacyjnie i z pewnością pozbawione sensu ekonomicznego. Wynik badania czystości mikrobiologicznej gotowego wyrobu jest zazwyczaj wystarczającym wskaźnikiem właściwej higieny procesu.

Badania mikrobiologiczne kosmetyków w świetle przepisów prawnych

Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w Polsce, który nakłada na Producentów obowiązek zapewnienia czystości mikrobiologicznej produktu kosmetycznego jest Ustawa o kosmetykach oraz podlegające pod nią Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2003 roku. Pośrednio obowiązek ten wynika także z Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 wymaga załączenia wyników badania czystości mikrobiologicznej do Raportu Oceny Bezpieczeństwa przed dopuszczeniem nowego produktu do sprzedaży na terenie UE.

Zakres badań

Podstawowym zakresem badania mikrobiologicznego kosmetyków są parametry:

– Ogólna liczba drobnoustrojów, na którą składa się suma bakterii mezofilnych oraz drożdży i pleśni

– Pseudomonas aeruginosa

– Staphylococcus aureus

– Candida albicans

– Escherichia coli

Limity mikrobiologiczne w kosmetykach

Każdy produkt kosmetyczny musi być wolny od mikroorganizmów chorobotwórczych. Nie oznacza to jednak, że musi być całkowicie sterylny. Przepisy i normy dopuszczają obecność mikroflory w kosmetykach na poziomie 103jtk/1g . Produkty stosowane w okolicach oczu a także wszystkie produkty dla dzieci mogą zawierać do 102jtk/1g drobnoustrojów niechorobotwórczych.

Ogólnopolskie Biuro Obsługi Klienta        +48 22 378 30 34