Rejestracja kosmetyków w Unii Europejskiej jest regulowana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223 dotyczące produktów kosmetycznych. Z chwilą gdy Rozporządzenie weszło w życie na Producentach kosmetyków zaczęły ciążyć dodatkowe obowiązki. W stosunku do krajowej Ustawy o kosmetykach z dn. 30 marca 2001 r. (Dz.U. nr 42, poz. 473) wymagania zostały znacząco zaostrzone. Głównym celem regulacji prawnych jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania kosmetyków przez Konsumentów. Zgodnie ze stanem prawnym całą odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki zastosowania kosmetyku przez Klienta ponosi Producent a jeśli produkt jest sprowadzany z zagranicy to Dystrybutor. Główne wymagania aktów prawnych regulujących rynek kosmetyczny dotyczą zapewnienia oraz kontroli jakości na każdym etapie produkcji.

Rejestracja w bazie CPNP

Rejestracja kosmetyku w systemie CPNP jest możliwa dopiero po zakończeniu procesu Oceny Bezpieczeństwa. Ocena taka sporządzana jest przez Saffety Assesora na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badań dermatologicznych oraz przeglądu dokumentacji. W przypadku oceny pozytywnej podstawę do rejestracji kosmetyku stanowi Raport Bezpieczeństwa. Proces samej rejestracji odbywa się online. W momencie dokonania zgłoszenia produkt kosmetyczny może być sprzedawany na terenie całej Unii Europejskiej.

Oferta badań

Laboratorium Badania Kosmetyków Ekolabos świadczy kompleksowe usługi rejestracji kosmetyków zarówno w systemie UE jak i w Krajowym Systemie Informowania o Kosmetykach. Zapewniamy pełną poufność oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Zapewniamy maksymalne zminimalizowanie udziału Producenta w procesie rejestracji, tak aby można było się skupić na poszukiwaniu rynków zbytu dla nowego produktu zamiast martwić się o techniczne aspekty dopuszczenia kosmetyku do sprzedaży.

W sprawie oferty na rejestrację kosmetyków prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl