Badania stabilności kosmetyków, zwane inaczej testem starzeniowym, jest badaniem w którym masę kosmetyku poddaje się działaniu ekstremalnych w stosunku do przewidywanych warunków przechowywania. Badanie to ma na celu ocenę czy zaprojektowana formulacja kosmetyku będzie stabilna w przez cały okres przydatności produktu kosmetycznego do użycia. Stabilność w tym wypadku oznacza brak wystąpienia niepożądanych efektów pogorszenia jakości kosmetyku takich jak np. śmietanowanie, rozwartwienie, grudkowanie itp. Badania te są najczęściej połączone z oceną kompatybilności masy produktu z opakowaniem. Niewłaściwie dobrane opakowanie może bowiem wpływać na pogorszenie jakości produktu w czasie lub odwrotnie – masa kosmetyku może spowodować pogorszenie jakości opakowania (np. przez zniekształcenie, przebarwienie lub tym podobne). Badanie stabilności jest zatem jednym z podstawowych elementów oceny formuły kosmetyku. Ocena stabilności masy produktu jest jednym z najbardziej czasochłonnych badań gdyż trwa zazwyczaj 8 do 12 tygodni.

Przebieg badania stabilności kosmetyków

W trakcie badań próbki kosmetyku są poddawane działaniu wysokiej temperatury mającej spowodować szybsze niż w warunkach normalnych „starzenie” produktu. Oprócz tego wykonuje się badania mające odzwierciedlać warunki transportu. W badaniu tym produkt poddaje się szokowym zmianom temperatury z wysokiej do niskiej – bliskiej zera; z niskiej do wysokiej oraz z wysokiej do minusowej. Formuła kosmetyku powinna być tak zaprojektowana aby żaden z czynników środowiskowych występujących naturalnie w cyklu życia wyrobu nie spowodował pogorszenia lub utraty właściwości użytkowych naszego wyrobu.

W sprawie oferty badań stabilności i kompatybilności kosmetyków z opakowaniem prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 717382025 lub biuro@ekolabos.pl