Ocena bezpieczeństwa kosmetyków stanowi podstawę do wprowadzenia nowego produktu kosmetycznego na rynek UE.  Wymagania stawiane Producentom i Dystrybutorom kosmetyków wynikają z przepisów prawa krajowego oraz europejskiego:

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych

– Ustawa o kosmetykach z dn. 30 marca 2001 r. (Dz.U. nr 42, poz. 473)

– Ustawa o ogólnym bezpieczeństwie produktów z dn. 12 grudnia 2003 r. (Dz.U. nr 229, poz. 2275)

 

Ocena bezpieczeństwa produktu składa się z kilku etapów:

– Ocena zgodności składu produktu z przepisami prawa,

– Ocena toksykologiczna składników kosmetyku,

– Ocena ekspozycji lub inaczej ocena narażenia,

– Ocena ryzyka dla składników kosmetyku,

– Ocena wyników badań laboratoryjnych i dermatologicznych gotowego kosmetyku,

– Ocena przypadków niepożądanego działania,

– Przygotowanie raportu z oceny bezpieczeństwa kosmetyku przez Safety Assessora

Raport z Oceny Bezpieczeństwa Produktu jest podstawą do rejestracji produktu w Cosmetic Products Notification Portal (CPNP).

Laboratorium Ekolabos świadczy usługi Rejestracji kosmetyków / Oceny bezpieczeństwa produktu kosmetycznego w pełnym zakresie. W sprawie oferty prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem tel: 71 738 20 25 lub biuro@ekolabos.pl