badania mikrobiologiczne kosmetykówBadania mikrobiologiczne kosmetyków są najbardziej podstawowym elementem zapewnienia i kontroli jakości produkcji. Każda partia produkcyjna przed zwolnieniem do sprzedaży powinna zostać przebadana na obecność lub ilość drobnoustrojów tlenowych oraz bakterii chorobotwórczych. Zgodnie z obowiązującym Roporządzeniem Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2002 w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych należy kontrolować poziom zakażenia mikrobiologicznego gotowego produktu w zakresie ogólnej liczby drobnoustrojów tlenowych jako sumy bakterii oraz drożdży i pleśni,  Pseudomonas aeruginosa i Candida albicans. Zgodnie z Rozporządzeniem produkt kosmetyczny powinien być wolny od drobnoustrojów chorobotwórczych a dopuszczalny poziom ogólnej liczby drobnoustrojów wynosi 5×103jtk/g

Istnieje także norma międzynarodowa określająca dopuszczalne poziomy zakażenia mikrobiologicznego kosmetyków PN-EN ISO 17516:2014-11 Kosmetyki – Mikrobiologia – Limity mikrobiologiczne. Wymagania tej normy są bardziej restrykcyjne niż krajowe Rozporządzenie. Rozszerza ona zakres analiz kontrolnych o bakterie Escherichia coli. Narzuca także bardziej wymagające kryteria obecności ogólnej liczby mikroorganizmów tlenowych na maksymalnym poziomie 2×103.

Zakres badań mikrobiologicznych kosmetyków oferowany przez laboratorium Ekolabos:

– oznaczanie liczby drobnoustrojów tlenowych
– oznaczanie liczby drożdy i pleśni
– wykrywanie i oznaczanie Escherichia coli
– wykrywanie i oznaczanie Staphylococcus aureus
– wykrywanie i oznaczanie Pseudomonas aeruginosa
– wykrywanie i oznaczanie Candida albicans
– wykrywanie i oznaczanie Enterobacteriaceae

W celu uzyskania szczegółowej oferty badań mikrobiologicznych kosmetyków zapraszamy do kontaktu z Biurem Obłsugi Klienta
tel: 22 379 25 20 lub biuro@ekolabos.pl bądź skorzystania z poniższego formularza.