Specjalistyczne laboratorium badania kosmetyków
ekolabos

Oferta

Szeroka oferta analiz oraz usług konsultingowych dla najbardziej wymagających Klientów

Badania mikrobiologiczne

Analiza mikrobiologiczna produktu kosmetycznego jest najbardziej podstawowym elementem kontroli jakości produkcji. Każda partia produkcyjna przed zwolnieniem do sprzedaży powinna zostać przebadana na obecność bakterii

Badania fizykochemiczne

Badania fizykochemiczne pozwalają określić podstawowe parametry kosmetyku takie jak np. gęstość, lepkość lub pH. Stanowią także podstawę do oceny stabilności produktu w czasie oraz kompatybilności z opakowaniem

testy konserwacji

Test konserwacji pozwala określi czy kosmetyk jest bezpieczny w stosowaniu dla Konsumenta w momencie zakupu jak i w trakcie jego używania. Pozwawla ocenić czy formulacja kosmetyku została prawidłowo zaprojektowana

ocena bezpieczeństwa

Ocenę bezpieczeństwa kosmetyku wykonuje się w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych i dermatologicznych oraz przegląd dokumentacji produktu. Ocene wykonuje Safety Assesor posiadający odpowiednie kwalifikacje

rejestracja kosmetyków

Aby wprowadzić nowy kosmetyk na rynek Unii Europejskiej nalezy go wcześniej zarejestrować. Rejestracja kosmetyku jest możliwa dopiero po uzykaniu oceny bezpieczeństwa sporządzonej przez Safety Assesora

Badania dermatologiczne

Badania dermatologicze wykonywane są po zakończeniu badań laboratoryjnych a iche celem jest potwierdzenie in vivo czy produkt kosmetyczny jest bezpieczny. Badania dermatologiczne wykonywane są pod okiem lekarza medycyny

Badania aplikacyjne

Badania aplikacyjne kosmetyku pozwalają potwierdzić doświadczalnie deklarowane przez Producenta właściwości produktu. Badanina wykonuje się na grupie 25 probantów pod nadzorem lekarza dermatologa

Badania stabilności i kompatybilności

Badania stabilności kosmetyku pozwalają ocenić czy formulacja produku jest stabilna w czasie i odporna na zmiany warunków środowiskoch takich jak temperatura lub wstrząsy. Jednocześnie przeprowadza się badania kompatybilności masy z opakowaniem

Aktualności